2014

Publicaties 2014

Beer, P. de (2014). Arbeid in de 21ste eeuw. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30 (3), 257-259. doi: 10.5553/TvA/016922162014030003004

Beer, P. de (2014). Avoiding a prolonged period of jobless growth. In Making progressive politics work: a handbook of ideas (pp. 101-103). London: Policy Network.

Beer, P. de (2014). De ADHD-arbeidsmarkt. OR Informatie, 40 (1/2), 32-34.

Beer, P.T. de (2014). De kracht van de omkering. In J. Bos, R. van Daalen, L. Meeuwesen & J. Westerbeek (Eds.), Luister! Over de kracht van verhalen (pp. 25-27). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Beer, P.T. de (2014, March 17). Decentralisatie brengt beleid niet dichter bij de burger. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, July 07). Een nieuwe beleidsvisie voor Rutte. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Een sociaal Europa, wie is tegen? Socialisme en Democratie, 71 (2), 16-29.

Beer, P.T. de (2014, August 04). Grenzeloos groeien? Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Groeiende beloningsverschillen in Nederland. In M. Kremer, M. Bovens, E. Schrijvers & R. Went (Eds.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (WRR Verkenningen, 28) (pp. 59-77). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Beer, P. de (2014). Groeiende loonverschillen in Nederland: feiten, verklaringen en remedie. In M. Trappenburg, W. Scholten & T. Jansen (Eds.), Loonfatsoen (pp. 28-44). Amsterdam: Boom.

Beer, P. de (2014). Heeft armoede nieuwe gedaantes? Amsterdamse armoedecijfers afgezet tegen landelijke trends. In L. Michon & J. Slot (Eds.), Armoede in Amsterdam: een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede (pp. 19-26). Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

Beer, P. de (2014). Heldere besluitvormingsprocedures belangrijker dan persoonlijke pensioenrekeningen. TPEdigitaal, 8 (4).

Beer, P.T. de (2014, May 26). Herziening belasting: een trilemma. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, November 05). Keuzevrijheid pensioen zal averechts uitpakken. de Volkskrant

Beer, P.T. de, Deken, J. De, Hollanders, D., Kuiper, S., Salverda, W. & Zwan, N. van der (2014). Keuzevrijheid pensioenen is risicovol. (other). MeJudice. (available: 18 dec 2014).

Beer, P. de, Deken, J. de, Hollanders, D., Kuiper, S., Salverda, W. & Zwan, N. van der (2014). Keuzevrijheid pensioenfondsen levert niets op. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25 (4), 20-24.

Beer, P.T. de (2014, September 29). Lagere lasten op arbeid leveren geen banen op. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 19, 94-100.

Beer, P.T. de (2014, February 17). Levert de EU echt meer welvaart op? Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, March 03). Lineair denken over arbeid zaait verwarring. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, September 01). Lof op de middelmaat. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de, Roosma, F. & Poorter, M. (2014, October 30). Met de dienstencheque tegen de tweedeling. de Volkskrant

Beer, P.T. de (2014, March 31). Nieuwe rol SER vraagt om bredere samenstelling. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Ondermijnt arbeidsmigratie de arbeidsvoorwaarden? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21 (3), 25-28.

Beer, P.T. de (2014, June 23). Participatie levert geen bezuiniging op. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de & Salverda, W. (2014). Piketty in the Netherlands - The first reception. (Working Paper, AIAS publication series 'Labour markets and industrial relations in the Netherlands', no 2014-16). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS), University of Amsterdam.

Beer, P.T. de (2014, May 12). Pleitbezorgers van sociale investeringen wacht lastig debat. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Sterft de vakbond uit? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25 (4), 7.

Beer, P.T. de (2014). The future of capitalism. Ideas, 35 (6), 32-35.

Beer, P.T. de (2014, October 27). Transparantie ondergraaft vertrouwen. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, April 14). Voorsorteren op de nieuwe klassensamenleving. Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014, December 22). Was keuzevrijheid niet een liberaal beginsel? Het Financieele Dagblad

Beer, P.T. de (2014). Wat kunnen sociaal-democraten van Piketty leren? Socialisme en Democratie, 71 (3), 31-38.

Beer, P.T. de (2014). Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21 (6), 74-82.

Beer, P. de, Deken, J. De, Hollanders, D., Kuiper, S., Salverda, W. & Zwan, N. van der (2014). Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? (Working Paper, AIAS Working papers, no 152). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies.

Beer, P.T. de (2014, February 4). Werkenden en werklozen zijn gebaat bij korter werken, nu de omslag nog

Beer, P.T. de (2014, April 28). Werkenden tot 50 jaar krijgen de klappen. Het Financieele Dagblad

Beer, P. de (2014). Why the future of social Europe lies in the member states. (blog). Social Europe. (available: 25 apr 2014).

Ruitenberg, J. & Beer, P. de (2014). Exploring the social origins of Dutch mothers' ideal family lives. Sex Roles, 70 (7-8), 315-328. 

Beer, P. de (2014). Balans van dertig jaar poldermodel. Stelsel arbeidsverhoudingen heeft geen invloed op economische prestaties. Zeggenschap, 25(1), 40-43.

Beer, P. de & J. Ruitenberg (2014). Vrouw krijgt te weinig werkprikkels. Het Parool 18 maart 2014.

Beer, P.T. de (2014). Arbeidsverhoudingen in de publieke sector, polderen en trendvolgerschap. In: Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?. Den Haag: CAOP, pp.124-128.
 

start

Publicaties naar jaar:

Zoekpagina

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.