'2013'
Publicaties 2013


Beer, P. de (2013). Een ommekeer in de rol van de sociale partners. In: A. van Halem (red.). Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet, pp.67-72.

Beer, P. de (2013). Terug naar trendvolgers (column). Zeggenschap, 24(4), 7.

Beer, P. de (2013). 30 jaar na Wassenaar: de Nederlandse arbeidsverhoudingen in perspectief. Pp.11-58 in: P.T. de Beer (red.). Arbeidsverhoudingen onder druk. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2013. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Beer, P.T. de (red.) (2013). Arbeidsverhoudingen onder druk. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2013. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Beer, P. de (2013). Hochschilds zorgen over de uitbesteding van het privéleven. Sociologie 9(2), 233-235 (boekbespreking van Arlie Russell Hochschild (2012) The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times)

Beer, P. de (2013). Succes is geen eigen verdienste. Trouw, 12 oktober 2013.

Beer, P. de (2013). Wachten op ideeën. De Groene Amsterdammer 137(37), 26-29 (12 september 2013).

Beer, P. de (2013). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. ESB 98(4667), 512-514.

Beer, P. de (2013). Code oranje voor sociaal Europa (column). Zeggenschap, 24(3), 7.

Beer, P. de (2013). Niets is wat het lijkt. Wat heet armoede? Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken zomer 2013, nr.2, 24-27.

Beer, P. de (2013). Stel de verkiezingen van 2017 uit (column). S&D, 70(4), 4.

Beer, P. de (2013). Regeerakkoord 2017 (column). Zeggenschap 24(2), 7.

Beer, P. de (2013). Nieuwe ongelijkheid in een 'winner take all'-samenleving. S&D 70(3), 32-43.

Beer, P. de & A. van Veldhuizen (2013). Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. S&D 70(3), 66-70.

Rietbergen, C. & P. de Beer (2013). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid. Publicatie nr.3 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Beer, P. de (2013). Werkt werkzekerheid? (Boekbespreking van I.W.C.M. Borghouts-van der Pas, Securing job-to-job transitions in the labour market). Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 29(1), 98-99.

Beer, P. de (2013). Een bijna perfecte arbeidsmarkt. In: Aktief en solidair. Vrome wens of bittere noodzaak? Verslag van de Negende Jan Brouwer Conferentie. Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, pp.35-49.

Beer, P. de (2013). Polderakkoord biedt interessante aanzet voor hervorming van de arbeidsmarkt. Het Financieele Dagblad, 13 april 2013.

Beer, P. de (2013). Een nieuwe richting voor het poldermodel. S&D 70(2), 24-29.

Beer, P. de (2013). Taboe op arbeidstijdverkorting? (column). Zeggenschap, 24(4), 7.

Beer, P. de (2013). Haal de vut maar weer van stal. NRC Handelsblad 12&13 maart 2013.

Beer, P. de (2013). Dutch trade union confederation in crisis. Transfer 19(1), 129–132.

Beer, P. de (2013). Arbeid en sociale zekerheid in kaart gebracht. Pp.99-114 in J.W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani & O. Velthuis (red.). Sociale kaart van Nederland. Over instituties en organisaties. Tweede, geheel herziene druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Beer, P. de (2013). Stop met die misverstanden over oudere werknemers. Het Financieele Dagblad, 16-01-2013.
start

Publicaties naar jaar:

Zoekpagina

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.