'2011'
Publicaties 2011


'Stable work as the bedrock for more socio-economic security', in: Ernst Stetter, Karl Duffek & Ania Skrzypek (eds.), Next Left Vol.III - Towards a new strategy, Brussels: Foundation for European Progressive Studies, pp.176-179.

'Goed werk - Arbeid in tijden van mondiaal financieel kapitalisme' in: Socialisme & Democratie jrg. 68 nr.9-10, pp.28-33. (met Monika Sie Dhian Ho)

'Nederland presteert uitstekend' in: Socialisme & Democratie jrg. 68 nr.9-10, pp.85-95.

'Stort de vakbeweging in?', in: Zeggenschap jrg.22 nr.3, september 2011, pp.18-21.

'Krappe arbeidsmarkt is fabeltje', in: Zeggenschap jrg.22 nr.3, september 2011, pp.5.

'Zzp'ers in Nederland: zijn ze nu echt in beeld?', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 27 nr.3, pp.245-247. (met Fabian Dekker)

'Hoezo zijn er te veel publieke diensten?' in: Socialisme & Democratie jrg. 68 nr.7/8, pp.142-149.

Toekomst voor de publieke sector. Den Haag: Wiardi Beckman Stichting.

'Vraag meer van de burger voor publieke diensten', in de Volkskrant, 16 juli 2011.

'Bonussen', in: Zeggenschap jrg.22 nr.2, juni 2011, p.5.

'Moderne bestaanszekerheid', in: Socialisme & Democratie jrg. 68 nr.5/6, pp.102-111.

'Het hervormingsmoratorium van Rutte', in: Arjen van Halem (red.), De sociale politiek van het kabinet-Rutte, OR Strategie en beleid, optiek 13. Alphen aan den Rijn: KLuwer, pp.31-36.

'Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland' (boekbespreking van J. Tolsma en M.H.J. Wolbers, Naar een open samenleving?), in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg. 27 nr.1, pp.118-120.

'Omstreden solidariteit' (boekbespreking van Peter Achterberg, Romke van der Veen en Judith Raven, Omstreden solidariteit), in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg. 27 nr.1, pp.126-127.

'De vloek van Baumol', in: Zeggenschap jrg.22 nr.1, maart 2011, p.5.

'Pensioen zal nooit gegarandeerd zijn', de Volkskrant, 14 maart 2011.
(Onder de titel ‘Pensioenakkoord getuigt van moed’ verschenen in Me Judice, 14 maart 2011;
tevens in het Oekraďens op: Android eclipse)

'Review of The Disabling State of an Active Society by Mikael Holmqvist', Contemporary Sociology 40(1): 47-48.
start

Publicaties naar jaar:

Zoekpagina

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.