'2010'
Publicaties 2010

'Pensioenen zullen altijd onzeker blijven: een reactie op de bijdrage van Ed Westerhout vanuit de werknemersblik', in: Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, afl.6, december 2010, pp.18-19.

'Wie dan leeft dan zorgt', in: Zeggenschap jrg.21 nr.4, december 2010, p.5.

'Waarvoor dient de sociale zekerheid?', in: Sociaal bestek jrg.72 nr.10, p.3-4.

'Iedereen aan het werk?', in: Patricia van Echtelt (red.), Werkloosheid in goede banen. Bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp.19-27.

'Sociale zekerheid'. Hoofdstuk 2 in C.A. de Kam en A. Ros (red.), Jaarboek OverheidsfinanciŽn 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers/Wim Drees Stichting, p.49-79 (met N.M. van Gestel en M.J.S.M. van der Meer)

'Amerikaanse toestanden', in: Zeggenschap jrg.21 nr.3, september 2010, p.5.

'Valse beloften' (column), in: Socialisme & Democratie, jrg.67, nr.9, p.3.

'Who should take responsibility for unemployment compensation and activation?', in: P. de Beer & M. Zwiers (eds.) Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis. AIAS Conference Report. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, University of Amsterdam, pp.33-38.

Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis. AIAS Conference Report. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, University of Amsterdam. (redactie met Merle Zwiers)

'De arbeidsmarkt van ouderen', in: ESB jrg.95 nr.4593, 17 september 2010, pp.550-553. (met Ronald van Bekkum)

'Arbeidsmarktgevolgen crisis worden schromelijk onderschat', in: G. Gelauff, A. Boot, E. Sterken, M. Lindenboom & H. Schenk (red.), Jaarboek 2009/2010 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag: Sdu Uitgevers, pp.79-81.

'Socialezekerheidsgebruik over de levensloop', in: ESB jrg.95 nr.4592, 3 september 2010, pp.518-521. (met Sara Prins)

'Individueel pensioensparen maakt toekomstige pensioenuitkering juist minder zeker', in: Me Judice, jrg. 3, 2 september 2010.

'Twee meritocratische misverstanden', in: Zeggenschap jrg.21 nr.2, juni 2010, p.11.

'De complexiteit van sociale stijging en daling', in: Sociologie Magazine, jrg.18 nr.2, juni 2010.

Arbeid in crisis? Den Haag: Boom Lemma Uitgevers (onder redactie van Ronald Batenburg, Paul de Beer, Jos Mevissen en Kea Tijdens).

'Rekenen met waarden. Pleidooi voor helderheid in het heroverwegingsdebat', in: Socialisme & Democratie, jrg.67, nr.4, p.10-14 (met Monika Sie Dhian Ho).

'Iedereen lid van de bond', in: Zeggenschap jrg.21 nr.1, april 2010, p.5.

'Een ommekeer in het arbeidsmarktbeleid', in: ESB, jrg.95, nr.4581, 19 maart 2010, p.180-181.

'Om de kwaliteit van het bestaan 'revisited'', in: Socialisme & Democratie, jrg.67, nr.1/2, p.14-19 (met Monika Sie Dhian Ho).

'Het hervormingsmoeras: Het steeds weer vastlopen van de hervorming van de verzorgingsstaat', in: Sociaal bestek, jrg.72, nr.1, p.6-10 (met Nicolette van Gestel en Marc van der Meer).

'Zelfroosteren en levensloop' (column), in: Zeggenschap, extra editie, jrg.21, januari 2010, p.5.

'Een herkansing voor het sociaal-kapitalisme', in: Waterstof nr. 50, januari 2010.
start

Publicaties naar jaar:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.