'2009'
Publicaties 2009

Paul de Beer & Trudie Schils (eds.) The Labour Market Triangle. Employment Protection, Unemployment Compensation and Activation in Europe, Cheltenham (UK)/Nothampton (MA, USA): Edward Elgar (met bijdragen van Eskil Wadensjö, Per Kongshoj Madsen, Jochen Clasen, Bernhard Ebbinghaus, Werner Eichhorst, Johan De Deken en Jean-Claude Barbier).

'De hardnekkigheid van de negen-tot-vijfeconomie', in: Hans van den Hurk en Coen van Limborg (red.) Or en arbeidstijden, Alphen aan den Rijn: Kluwer, pp.37-47.

'De les van Tobback' (column), in: Socialisme & Democratie, jrg. 66, nr.11, november 2009, p.3.

Arbeidsmarktgevolgen crisis worden schromelijk onderschat, Me Judice, jrg. 2, 13 november 2009.

Sticking Together or Falling Apart? Solidarity in an Era of Individualization and Globalization, Amsterdam: Amsterdam University Press (met Ferry Koster).

'Hoe 'A' van Algemeen uit de verzekering verdween', in: NRC Handelsblad, 19 oktober 2009.

'25 jaar onderzoek naar arbeidsvraagstukken', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.25 nr.3, p.259-261 (met Jacques van Hoof).

'De economie van de arbeid: zelfde uitgangspunt, nieuwe inzichten', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.25 nr.3, p.295-311 (met Didier Fouarge).

'Epidemie', in: Zeggenschap jrg.20 nr.3, september 2009, p.9.

'Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid', Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009 (met Nicolette van Gestel en Marc van der Meer).

'Krapte arbeidsmarkt verdwijnt uit zicht, in: ESB jrg. 94 nr.4566, 21 augustus 2009, pp.504-506.

'Maak de AOW net zo variabel als het leven', in: de Volkskrant, 25 juli 2009.

'Verhoging van de AOW-leeftijd is niet nodig; wel gewenst', in: Socialisme & Democratie, jrg. 66, nr.7/8, pp.83-84.

'Recentralisatie', in: Zeggenschap jrg.20 nr.2, juni 2009, p.9.

'Basisfunctie van sociale zekerheid is uitgehold', in: Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2009.

'Zonder goed sociaal vangnet de crisis in, in: Me Judice, jrg. 2, 18 mei 2009.

'Vergeten recepten voor een arbeidsmarkt in crisis', S&D jrg.66, nr.5, 2009, pp. 8-13

'Ouderen verdienen wat ze waard zijn', Me Judice, jrg. 2, 4 mei 2009.

'De ambtenaar onder druk', in: Rijksambtenaren voor de toekomst, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2009, pp.47-56.

'Zonder oudere werknemers is Nederland slechter af' in: de Volkskrant, 28 april 2009.

'Lessen van Wassenaar', in: VM Verenigingsmanagement nr.2, april 2009, pp.14-17.

'Huzarenstukje', in: Zeggenschap jrg.20 nr.1, maart 2009, p.9.

'De paradox van de godsdienstvrijheid' in: H.M.A.E. van Ooijen, L.F. Egmond, Q.A.M. Eijkman, F. Olujic en O.P.G. Vos (red.), Godsdienstvrijheid: afschaffen of beschermen?, Leiden: Stichting NJCM-Boekerij, 2008, pp.5-9.

'Krimpende arbeidsmarkt: nieuw perspectief, oude problemen', in: BenM jrg. 35 nr.4, 2008, pp.278-288.
start

Publicaties naar jaar:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.