Publicaties 2008


'Arbeid en inkomen van ouderen: de toekomst ziet er rooskleurig uit', in: Geron jrg.10 nr.4, december 2008, pp.13-17.

'Overheid stuur de kudde bij', in: de Volkskrant (Forum) van 27 december 2008.

'Flexicurity en de Gouden Driehoek', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 24 nr.4 (2008), p.363-380 (met Trudie Schils)

'Recessie komt als geroepen', in: NRC Handelsblad, 18 december 2008.

'Grenzen stellen voor meer vrijheid; Nut en noodzaak van modern maakbaarheidsdenken', in: S&D jrg.65, nr. 12, pp.31-41.

'Een gewone crisis?', in: Zeggenschap, jrg.19 nr.4, december 2008, p.9.

'Drie redenen waarom de AOW niet moet worden verhoogd - en waarom ze niet deugen', in: Nieuwsbrief Basisinkomen nr.51, oktober 2008, pp.26-28.

'De prijs van werk', in: Zeggenschap jrg.19 nr.3, p.9.

'Economische groei; ongelijkheid en geluk', in: TPEdigitaal, jrg.2 nr.3, pp.54-80.

'De vele gezichten van solidariteit', in: Jan Jacob van Dijk (red.), Verbindend bouwen: over solidariteit en verzorgingsstaat, z.p.: Uitgeverij Kok, pp.61-72.

'Nederland op zoek naar zichzelf', in: Paul Dekker, Vic Veldheer, Richard van den Brink (2008), lls kn krtr, 60 i-columns, Éditions Dix-sept Juillet, Den Haag, pp.124-125.

'Grotere participatie is geen panacee' in: S&D jrg.65, nr.7/8, pp.36-45.

'SER - houd je bij je leest!', in: Zeggenschap jrg.19 nr.2, p.9.

'Tijd voor een hogere looneis?', in: Spanning jrg.10 nr.6, juni 2008, pp.12-14.

'Flexibiliteit is goed .. voor anderen', in: Waterstof - Krant van Waterland 35, 18 juni 2008.

'De middenklasse onder druk?' in: De kwetsbare middenklasse, debattenreeks Hollands Spoor, Den Haag: WRR/Strategieberaad Rijksbreed, pp.15-42.

'Nodeloze zorgen', in: Rood jrg.5 nr.3, mei 2008, p.29.

'Werknemer of kapitalist?', in: C.J. Vos, M. Westerhof- van Gelder, P.C. Nieuwland-Jansen en R.F.Hanoch (red.), De werknemer als aandeelhouder, Den Haag: Stichting Nederlands Participatie Instituut, pp.19-25.

'Persvrijheid is bij het CDA niet in goede handen', in: de Volkskrant, 22 mei 2008.

'AOW omhoog? Ja en nee', in: MUG magazine, mei 2008, p.20 (verkorte versie van Drie redenen waarom de AOW niet moet worden verhoogd - en waarom ze niet deugen).

'Sociaal-economische zekerheid als sociale kwaliteit van Rotterdam', in: Ton Notten (red.), De lerende stad. Het laboratorium Rotterdam, Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp.31-36.

'Zelfstandigen zonder zekerheid', in: Zeggenschap, jrg.19 nr.1, maart 2008, p.9

'Wat maakt godsdienst zo speciaal?' (dupliek op Thijs Wöltgens en Ben Vermeulen), in: S&D jrg.65, nr.3, p.27.

'Bemoeizucht of oprechte zorg?', in: S&D jrg.65, nr.3, p.34-37.

'Armoedig beleid' (column), in: S&D jrg.65, nr.1/2, p.3.

'Werknemers dragen risico', in: Financieele Dagblad, 6 februari 2008.
start


Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.