Curriculum vitae

Geboren: 28 oktober 1957 te Middelburg.

Opleiding:
1976: eindexamen Gymnasium B, Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk.
1982: doctoraal examen algemene econometrie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
2001: promotie in de economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Over werken in de postindustriële samenleving.

Werkervaring:
1980 – 1981: leraar economie, Sint-Stanislascollege, Delft.
1981 – 1982: docent economie en praktische toepassing, Afdeling Hogere Informatica, Gemeentelijke HTS Den Haag.
1982 – 1993: wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckman Stichting (WBS), Amsterdam.
1987 – 1988: medewerker Industriebond FNV als erkend gewetensbezwaarde.
1993 – 2001: senior onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Rijswijk/Den Haag.
2001 – 2003: senior stafmedewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag; o.m. secretaris van de projectgroep die het rapport Waarden normen en de last van het gedrag opstelde.
1 juli 2003 - heden: bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Henri Polakleerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA); verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en De Burcht.
1 januari 2011 - heden: wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht
7 april 2012 - heden: mede-directeur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS).

Nevenfuncties:
voorzitter van de Expertgroep arbeid van het Centraal Bureau voor de Statistiek;
lid van de redactie van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken;
lid van de redactie van Socialisme en Democratie;
lid van het bestuur van SEO Economisch Onderzoek;
lid van het bestuur van Stichting de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag;
co-voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Loonwijzer.

Eerdere nevenfuncties:
lid van de Raad van Commissarissen van Basis & Beleid (t/m 2012);
lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ);
lid van het algemeen bestuur van VluchtelingenWerk Nederland;
lid van het bestuur van Stichting VluchtelingenWerk Amsterdam,

Home

Over Paul de Beer

C.V.

Publicaties

Jaarverslagen Henri Polak leerstoel

Over Henri Polak

Bijlagen JESP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.